tiistai 23. joulukuuta 2014

 Kuva: Kaija Tikkanen

"Aina voi ei onnistua ja onnistua!"
Tämä ajatus käy kaikkeen mitä teemme. Millaisin ajatuksin aloitat toiminnan?
Ihmisen aivot ovat mielenkiintoinen kokonaisuus. Jos huudat lapselle "Ei saa juosta", lapsi juoksee koska aivot tallentavat viimeisen sanan "juosta". Onkin siis tärkeää se, kuinka ilmaisemme asiat - eli mitä haluamme saada aikaan. Aina voi siis ei onnistua ja onnistua!

Rauhallista joulun aikaa itsekullekin!

"Whenever you can not succeed, and succeed!"
This idea is in everything we do. With what thoughts you start the operation?
The human brain are fascinating. If you cry out to the child, "Do not run", the child runs because the brain stores the last word "run". Therefore, it is important how we express things - in other words what we want to achieve. Whenever you can not succeed, and succeed!

Merry Christmas!

tiistai 23. syyskuuta 2014On luonnollista yrittää välttää kipua, mutta sen välttäminen estää meitä ymmärtämästä sitä ja täten käsittelemästä sitä tehokkaasti.  
Kirjasta: Orsillo Susan M. & Roemer Lizabeth Mielekkäästi irti ahdistuksesta. Tietoisen läsnäolon menetelmä


It is natural to try to avoid the pain, but its avoidance prevents us from understanding it, and thus to deal with it effectively.
Orsillo Susan M. & Roemer Lizabeth:The mindful Way throuh Anxiety: Break Free from Cronic Worry and Reclaim Your Life

maanantai 1. syyskuuta 2014Kuva: Kaija Tikkanen 2014
 
Ihmiset tarvitsevat eläessään kaksi sydäntä:
Pienen, joka on täynnä syvää hellyyttä,
ja toisen joka on terästä.
 - Tuntematon-

People need two hearts in their life:

Small, which is full of deep affection,

and another one, which is made of steel.

  - Unknown -

keskiviikko 13. elokuuta 2014

Kuva: Kaija Tikkanen 2014
Kirjasta Pehr Charpentier: Ryhmätyön perusteet

MOTTO
Kärsimyksen hetkellä
voit paeta - välttääksesi
tai pysähtyä - ymmärtääksesi sen.
Jos pysähdyt tutkimaan
tilannetta ja tilaasi
ne jäsentyvät ja oivallat totuuden
itsestäsi, ihmissuhteistasi ja 
kärsimyksestäsi.
Totuus vapauttaa sinut
kärsimyksen pelosta ja
rohkaisee sinua kohtaamaan
sen yhä uudestaan ja uudestaan
kunnes jonakin päivänä
päädyt kärsimyksen alkulähteelle
- löydät käsikirjoituksesi
elämänsuunnitelmasi,
jonka vanhempiesi uskomukset
ja sinun lapsenpäätöksesi
ovat rakentaneet.
Oivaltaessasi käsikirjoituksesi
olet vapaa tekemään uuden
tai jäämään vanhaan.
Joka tapauksessa voit antaa anteeksi
vanhemmillesi ja
itsellesi sellaisena kuin olet.
Mutta hyväksyessäsi itsesi
saat varaa rakastaa toista
ja rakastaessasi häntä
huomaat olevasi 
- - onnellinen!

lauantai 2. elokuuta 2014

Tietoisuus mielen ja kehon tilasta on tärkeää
 
kuva: Kaija Tikkanen 2014

”Uupumiselle olemme eniten alttiita silloin, 
kun emme ole tietoisia oman kehomme ja mielemme tilasta.”

- Babette Rothschild


"You get tired more easily, if you are not aware of your body and mind well-being."

perjantai 1. elokuuta 2014


 
kuva: Kaija Tikkanen 2014


Voit antaa ajatusten tulla mieleesi - kunhan et pyydä niitä jäämään teelle.
You can let ideas come to your mind - as long as you do not ask them to stay for tea.
- Shunryu Suzuki Roshi

Tunteistakin voi olla vapaa, jos ymmärtää mistä ne ovat lähtöisin.
You can be free of the feelings, if you understand where they are coming from.

torstai 17. huhtikuuta 2014

ABSTRACTKuva Kaija Tikkanen


UNIVERSITY OF KUOPIO, Faculty of Social Sciences, Department of Nursing Science
Nursing science: Teacher training of nursing science

TIKKANEN KAIJA
The dynamic process of despair and hope in drug rehabilitation as described by young drug abusers

Master´s thesis 95p, 3 appendices (9p)
Advisors: Senior lecturer, Jari Kylmä, Ph.D. Dean, Taru Juvakka, RN, Ph.D. Psychotherapist, Tuula Lahtinen, M.NSc.

January 2004
Key words: despair, hope, the young, drugs

The aim of the study was to describe the process of hope in a young person undergoing rehabilitation from drug abuse. The tasks of the study were what the young say about hope, despair and the factors supporting and complicating their awareness of hope. The study was made among 12 young adults aged 18 - 25 years, five females and seven males. They were undergoing drug rehabilitation in private rehabilitation units. Open unstructured individual interviews (n=4), one semi-structured individual interview (n=1) and two semi-structured group interviews (n=5, n=3) were used as the collecting methods of the material. The material was analysed inductively using the method of analysis of the contents.

The emerging describing factors of the world of drugs were the values and attitudes in it, human relationships and their lack of confidence , the use and the selling of drugs, the guilt and worry felt, how the young experiences life, the contents of everyday life, and the making for rehabilitation. The emerging describing factors of the process of rehabilitation were coming to the drug rehabilitation and its early stages, social experience, and the recovery from drug abuse. According to the results of the study, despair is an internal conflict between reality and a real desire, of which the obscurity of the purpose of life and the narrowing of life are part of. Hope is an individual, omnipresent and positive basic asset of humanity which can increase. The intensity of hope experience was related to the length of rehabilitation time. The same factors can serve both as supporting and complicating elements in awareness of hope depending on the life situation of the young. The factors complicating the awareness of hope are to the drug abuse related anguish, loneliness, the sense of losing control over one´s life and the sense of losing one´s own humanity. The factors supporting the awareness of hope are the desire of the young to be free of drugs, the reminiscence of the earlier normal life, the realization of new possibilities in life in the present, and the orientation into the future.

The results of this study can be utilised when developing methods of treatment and rehabilitation of young drug addicts, in forming theory in nursing science, and in future research. 

sunnuntai 23. maaliskuuta 2014

Kuva: Kaija Tikkanen

Jos haluat tavata jonkun, joka pystyy korjaamaan minkä tahansa epämieluisan tilanteen,
joka pystyy tekemään sinut onnelliseksi riippumatta siitä mitä muut sanovat tai uskovat,
katso peiliin ja lausu tämä taikasana: Hei!
                                                                       - Richard Bach -

lauantai 8. helmikuuta 2014

Unelmien toteuttamista estävät uskomukset                                                                                             kuva: Kaija Tikkanen 2014


Maaretta Tukiainen esittää kirjassaan (Egosta fantasmagoon 2013, s. 58 ja 61.) yhden oivallisen keinon, jonka avulla pääset lähemmäksi unelmiasi.

"Olemme sokeita totuuden eri puolille ja katsomme siitä useimmiten vain niitä osia, jotka sopivat omaan tarinaamme, siihen jota haluamme katsoa. Sen sijaan sen osan tarinasta, joka on meille itsellemme vähemmn mairitteleva ja mieluinen, mieluiten piilotamme. Sille olemme sokeita ja juuri tuo sokeus tuottaa suurimman osan tuskistamme.

TEHTÄVÄ:
Pohdi omaa elämääsi. Löydätkö sieltä jonkin uskomuksen, joka on estänyt sinua toteuttamasta unelmasi? Mikä tuo uskomus on? Mitä se sinusta ja kyvyistäsi väittää? 
Pistä nyt silmät kiinni ja lähde kulkemaan ajatuksissasi omaa elämääsi takaperin kohti yhä vanhempia muistoja.
Kenen suusta tai mistä tilanteesta tuo kielteinen uskomus on peräisin? kirjoita löydös esiin mahdollisimman tarkasti.
Kun olet saanut selville itse uskomuksen sekä sen, keneltä se on peräisin, esitä uskomukselle neljä kysymystä:

1. Onko se totta?
2. Voitko aivan varmasti tietää, että se on totta?
3. Miten reagoin, kun uskon tuohon ajatukseen?
4. Kuka olisin ilman tuota ajatusta?

Kirjoita vastaukset ylös. Pohdi samalla, saitko jotain uutta tietoa itsestäsi."

Rohkeudesta muuttumiseen

Maaretta Tukiaisen kirjasta Egosta fantasmagoon (2013) s.18: 

"Ensi alkuun pelkurin ja rohkean välillä ole ei juurikaan eroa. Ainut ero on siinä, että pelkuri kuuntelee pelkojaan ja toimii niiden mukaisesti ja rohkea laittaa pelkonsa syrjään ja toimii niistä huolimatta. Rohkea ihminen suuntaa siis tuntemattomaan peloistaan huolimatta." -Osho- 
                                                                                                           kuva. Kaija Tikkanen 2014