Nuorten toivo - The hope of young people

XIII Kansallinen Hoitotieteellinen konferenssi 12. - 13.06.2014 Tampere -talo

PERHE, YHTEISKUNTA JA HOITOTIEDE Tieteellinen posteriesitys perjantaina 13.6.2014 Nuoren toivo ja perhe - miten toinen ihminen voi ylläpitää ja vahvistaa nuoren toivoa?


Toivo on turvallista oloa
Koska olet viimeksi pohtinut itseksesi tai ystäväsi kanssa sitä, mitkä asiat sinulle tuovat toivoa?

Alkoholiohjelman Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus -teemaseminaari Joensuussa 10.9.2014


Väitöskirja: 15 - 20 -vuotiaiden nuorten toivo, sen ylläpitäminen ja vahvistaminen
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66879/978-951-44-8736-1.pdf?sequence=1


Doctoral dissertation: Hope at 15 - 20 Years of Age, its Maintainance and Fortification
Abstract


Toivo voi olla ratkaiseva voimavara

Juttu: Toivo vähentää riskikäyttäytymistä


Nuoret ylläpitävät toivoa arkisin harrastuksin
Juttu: Toivo arjessa

 

Elokuvat ja musiikki ylläpitävät nuorten toivoa
Pro gradu: Epätoivon ja toivon dynaaminen prosessi huumekuntoutuksessa aikuistuvien nuorten kuvaamana


Master´s thesis: The dynamic process of despair and hope in drug rehabilitation as described by young drug abusers

Toivo auttaa nuoria itsensä viiltelijöitä ja huumeenkäyttäjiä paranemaan