Nuorten toivo - The hope of young peopleToivo on turvallista oloa
Oletko miettinyt mitkä asiat tuovat toivoa elämääsi?
XIII Kansallinen Hoitotieteellinen konferenssi 12. - 13.06.2014 Tampere -talo: PERHE, YHTEISKUNTA JA HOITOTIEDE
Tieteellinen posteriesitys: Nuoren toivo ja perhe - miten toinen ihminen voi ylläpitää ja vahvistaa nuoren toivoa?

Väitöskirja: 15 - 20 -vuotiaiden nuorten toivo, sen ylläpitäminen ja vahvistaminen
Doctoral dissertation: Hope at 15 - 20 Years of Age, its Maintainance and Fortification
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66879/978-951-44-8736-1.pdf?sequence=1

Nuoret ylläpitävät toivoa arkisin harrastuksin
Juttu: Toivo arjessa

Toivo voi olla ratkaiseva voimavara
Juttu: Toivo vähentää riskikäyttäytymistä

Toivo auttaa nuoria itsensä viiltelijöitä ja huumeenkäyttäjiä paranemaan

2 kommenttia: