tiistai 23. joulukuuta 2014

 Kuva: Kaija Tikkanen

"Aina voi ei onnistua ja onnistua!"
Tämä ajatus käy kaikkeen mitä teemme. Millaisin ajatuksin aloitat toiminnan?
Ihmisen aivot ovat mielenkiintoinen kokonaisuus. Jos huudat lapselle "Ei saa juosta", lapsi juoksee koska aivot tallentavat viimeisen sanan "juosta". Onkin siis tärkeää se, kuinka ilmaisemme asiat - eli mitä haluamme saada aikaan. Aina voi siis ei onnistua ja onnistua!

Rauhallista joulun aikaa itsekullekin!

"Whenever you can not succeed, and succeed!"
This idea is in everything we do. With what thoughts you start the operation?
The human brain are fascinating. If you cry out to the child, "Do not run", the child runs because the brain stores the last word "run". Therefore, it is important how we express things - in other words what we want to achieve. Whenever you can not succeed, and succeed!

Merry Christmas!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti